Våra senaste förfrågningar

 • Linda bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Behöves ventilation/tilluft til restaurang
 • Fredrik bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Installation av två tilluftsventiler i bostad. En på övervåning och en på undervåningen.
 • Robin bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Värmeförflyttning från bottenvåning till övervåning i 1 1/2 plans villa. Tänker mig fläkt/fläktar som tar luft från övervåning till bottenvåning och därmed skapar undertryck så att luften från värmepumpen går upp via trappuppgången.
  Sen önskar jsg även ljuddämpning i vissa friskluftsventiler.
 • Finn bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Installera och montera kanalfläkt
 • Carina bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Installation/Byte av luftbehandlings aggregat från befintligt till Flexit K2.
 • Sara bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Utvärdera befintlig ventilation i parhus byggt 1979 efter husköp. Klarlägga om ventilationen fungerar som den ska för ett hälsosamt inomhusklimat. Samt vid behov förslag på lösningar samt utförande.
 • Anna-Lotta bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Önskar en rekommendations på vad vi bör använda för ventilation och vad arbetet kommer kosta att utföra. Har köpt en fastighet på 314 m2 som ska användas som HVB hem med ca 11 boende. Har påbörjat brandskydds process men behöver ventilation rekommendations för att kunna...
 • Martin bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Felsökning fläktmotor. Mekanisk frånluftsventilation

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.