Våra senaste förfrågningar

 • Raed bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  6 st. Friskluftsventiler till mitt hus.
  2 st på övervåning
  4 st på bottenvåning
 • Kristina bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Vi har mekanisk frånluft i vår men få tilluftsventiler. När vi eldar luktar det mycket sot i huset, misstänker att vi behöver fler tilluftsventiler. Vi skulle vilja att någon tittar på detta och gör eventuella förbättringsåtgärder.
  Med vänlig hälsning, Kristina Wallberg
 • Magnus bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Installera paxfläkt i källare genom yttervägg
 • Magnus bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Jag har mekanisk frånluft på taket men jag tycker att fläkten låter för mycket och "brummar" så att det hörs i huset.
 • Sara bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Utvärdera befintlig ventilation i parhus byggt 1979 efter husköp. Klarlägga om ventilationen fungerar som den ska för ett hälsosamt inomhusklimat. Samt vid behov förslag på lösningar samt utförande.
 • Kalle bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Utföra OVK på kommersiell fastighet 740 kvm. FTX system.
 • Thomas bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Skall bygga på en våning på villan, kommer då att finnas möjligheter att uppgradera från självdrag till FTX. Vill nyttja befintlig bergvärme för att få möjlighet till komfortkyla under den varmare delen av året. Aktuell yta kommer att vara drygt 400 m2. Kommer att genomföra...
 • Per bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Installation av tilluftskanaler och luftdon i bostaden, vid byte av frånluftsvärmepump med förvärmd tilluft.
  Ny frånluftsvärmepump Nibe F470 ska installeras med förvärmd tilluft.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.